Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa

Informacje o platformie

W roku 2003 w Europie został zapoczątkowany proces tworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Platformy Technologiczne są wielkim wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Inicjatywy te mają skoncentrować wysiłki kluczowych partnerów europejskich do realizacji tych strategii w formie wielkich projektów naukowo-technologicznych.

Pierwsze platformy technologiczne w Polsce zaczęły powstawać w roku 2004 w opracowania strategii rozwoju ważnych dla kraju sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii.

W dniu 26 kwietnia 2004 podpisany został list intencyjny dotyczący utworzenia PPTL, a następnie porozumienie dotyczące utworzenia konsorcjum PPTL. Stronami tych dokumentów były Politechnika Rzeszowska, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorstw Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Krajowy Punkt Kontaktowy.
(c) Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa | All Rights Reserved
projekt i realizacja: ideo