Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa

Cele PPTL

  1. Włączenie się w realizację głównych działań Europejskiej Platformy Lotniczo-Kosmicznej
  2. Przygotowanie krajowego strategicznego, programu badawczego nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw sektora lotniczego, który stałby się elementem Krajowego Programu Ramowego
  3. Opracowanie strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii lotniczych
  4. Współpraca w tworzeniu polityki i prawodawstwa celem pobudzenia innowacyjności
  5. Integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych w obszarze lotnictwa
  6. Podnoszenie konkurencyjności i optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych (NPR 2004-2006, NPR 2007-2013), z punktu widzenia wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze lotnictwa
  7. Tworzenie silnych powiązań pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze lotnictwa poprzez inicjowanie i koordynację badań naukowo – technicznych, oraz komercjalizację rozwiązań naukowych.
  8. Promocja innowacyjności i lobbing rozwoju naukowo technicznego w lotnictwie
  9. Aktywna współpraca z innymi Polskimi Platformami Technologicznymi.

 

(c) Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa | All Rights Reserved
projekt i realizacja: ideo